Verplicht digitaal procederen in civiele handelsvorderingen in Midden-Nederland en Gelderland

Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaring in alle arrondissementen

Vanaf 12 juni a.s. procederen advocaten in asiel- en bewaringszaken digitaal. De verplichting geldt voor beroep tegen besluiten die de IND op of na 12 juni 2017 neemt. Een beroep tegen een besluit dat dateert van vóór 12 juni 2017, kan na die datum nog op papier worden ingediend. Inmiddels hebben in de vrijwillige fase een kleine 300 advocaten in totaal 6000 zaken digitaal ingediend.

 

Piketsituaties bij digitaal procederen
Voor piketsituaties, zoals een voorlopige voorziening bij een dreigende uitzetting van een vreemdeling, neemt u altijd telefonisch contact op met de pikettelefoondienst CIV: 088-36 19 290 (24 uur per dag). De piketfunctionaris legt u uit hoe u formulieren of stukken bij de rechtbank kunt indienen.

 

Verplicht digitaal procederen in civiele handelsvorderingen in Midden-Nederland en Gelderland
Voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25.000 euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, start verplicht digitaal procederen per 1 september a.s. Dan treedt voor deze groep ook het nieuwe landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI in werking.

 

Reglement over digitale systemen sinds 1 april in werking

Het reglement over het digitale systeem van de gerechten is op 1 april 2017 in werking getreden. Het beschrijft de toegang tot, en het gebruik van het digitale systeem van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr). Het reglement bevat regels over het webportaal Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak, waarmee professionele partijen kunnen worden aangesloten op de digitale systemen van de Rvdr. Het omschrijft ook de technische voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat gebruik kan worden gemaakt van het digitale systeem. Op dit moment geldt het reglement alleen voor digitale asiel- en bewaringszaken en voor de nieuwe digitale civiele vorderingsprocedure.

 

Storingen en onderhoud  
In geval van storingen en onderhoud heeft de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) verschillende uitwijkmogelijkheden. Regelmatig vindt onderhoud plaats aan de website van de Rvdr. Dit gebeurt op vaste tijden. U kunt hiervan op de hoogte blijven door middel van een RSS- feed. Via deze service ontvangt u direct een signaal als er sprake is van onderhoud of storingen.

 

Verschoonbare termijnoverschrijding
Het is mogelijk dat u een termijn niet kunt halen vanwege onderhoud of een storing. U kunt dan een beroep doen op artikel 8 van het besluit Digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. De storing moet niet aan u toerekenbaar zijn. Of een storing al dan niet toerekenbaar is, is een rechterlijk oordeel. De Raad voor de rechtspraak heeft voor civiel- en bestuursrecht richtlijnen opgesteld wanneer een storing buiten de Rechtspraak, zoals een stroomstoring, internetstoring of een defecte advocatenpas, niet toerekenbaar is. Wel moet u de storing aantonen. Een storing is nooit toerekenbaar als Mijn Rechtspraak niet bereikbaar is of niet volledig functioneert door (gepland) onderhoud of een storing.

 

Rechtspraak Servicecentrum 

Voor vragen over digitaal procederen, maar ook wanneer u procesinhoudelijke vragen heeft over de nieuwe procedure, is het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) de eerste ingang. Het RSC is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur. Dit kan zowel telefonisch via 088-3616161 als via Twitter en Facebook. Vanaf 11 juni a.s. start het RSC met een pilot waarbij het ook op zondag tussen 16.00 uur en 20.00 uur bereikbaar is voor het bieden van ondersteuning in digitale procedures.

 

Planning invoering digitale procedures 
De wetgeving die nodig is om digitaal te kunnen procederen, treedt gefaseerd in werking. Telkens wordt gestart met een pilot van vijf maanden. Pas als het digitale systeem goed en betrouwbaar werkt, kan inwerkingtreding van een zaaksoort plaatsvinden. Er zullen diverse beslismomenten zijn over de inwerkingtreding van de verschillende zaaksoorten, waarbij de NOvA altijd vooraf wordt geconsulteerd.

 

Planning digitaal procederen civiel recht
Na de vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging die landelijk staat gepland in het voorjaar van 2018, is het hoger beroep aan de beurt. Daarna volgen de kantonzaken in eerste aanleg. Tot slot volgen nog de verzoekschriftprocedures en het kort geding.

 

Planning digitaal procederen bestuursrecht
Voor bestuursrecht zullen na asiel- en bewaringszaken de reguliere vreemdelingenzaken volgen en daarna het overige bestuursrecht. Wanneer de verschillende zaaksoorten daadwerkelijk zullen starten is nog onduidelijk, omdat de Raad voor de rechtspraak ook afhankelijk is van de koppeling met gemeenten en andere bestuursorganen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

 

Voorlichting en informatie over KEI
De Raad voor de rechtspraak heeft in samenwerking met de NOvA onlangs webinars georganiseerd voor vreemdelingenadvocaten en voor civilisten. Deze webinars kunt u terugzien op onze website in het dossier Digitaal procederen (KEI). Hier vindt u ook veelgestelde vragen, checklists, presentaties en handleidingen over digitaal procederen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.