OVER IN EERSTE AANLEG

In maart 2016 zijn wij door de Raad voor de Rechtspraak geselecteerd als testpartner voor het project ‘Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’. Onze softwareontwikkelaars zijn rond de tafel gaan zitten met ervaren advocaten, rechters en uiteraard met projectorganisatie Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Zo ontstond een blauwdruk voor In Eerste Aanleg.

Advocaten legden ons uit hoe een procesdossier het prettigst werkt en wat een logische volgorde is. Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid stond hoog bovenaan hun lijstje. Daarom hebben wij de applicatie In Eerste Aanleg zo gemaakt, dat het ICT-systeem van elk willekeurig advocatenkantoor naadloos op de Rechtspraak aansluit. Uiteraard staat vanaf dag één de veiligheid hoog in het vaandel. We beschikken over alle noodzakelijke veiligheidswaarborgen.

In Eerste Aanleg is geen softwareprogramma met een dure licentie. Onze applicatie laat zich het beste vergelijken met een universele reisstekker; in elk willekeurig land past het in het stopcontact zodat u ermee kunt werken. In Eerste Aanleg is direct te gebruiken, ongeacht de (juridische) software waarmee uw kantoor werkt of in de toekomst wil gaan werken. In Eerste Aanleg  werkt sneller en efficiënter dan de bestaande gegevensuitwisseling. Daarmee is In Eerste Aanleg ook kostenbesparend.

Voor de advocaat – en dus voor ons – staat het belang van de cliënt voorop. Digitalisering is geen doel, maar een middel. In Eerste Aanleg neemt de advocaat en zijn kantoor de zorg voor een veilige elektronische koppeling met de Rechtspraak uit handen. Via In Eerste Aanleg heeft u veilig digitaal berichtenverkeer.

Onze software development afdeling heeft jarenlange ervaring in het ontwerp, de bouw en het onderhoud van software. In Eerste aanleg beschikt over een enthousiast team van ruim veertig mensen en werken voor zowel grote als kleine kantoren uit binnen- en buitenland