Snel & Digitaal

De digitalisering van de Rechtspraak is een weg die de overheid heeft ingeslagen met het programma Kwaliteit en Innovatieve rechtspraak (KEI). De vraag is ook niet meer of alle betrokken partijen meedoen aan deze modernisering, maar wanneer. Dat geldt voor zowel de advocatuur, de rechterlijke macht als voor rechtsbijstand verzekeraars. Met In Eerste Aanleg helpen wij u graag bij de implementatie van digitaal procederen op uw kantoor. Zo bent u toekomstbestendig. In Eerste Aanleg is efficiënter dan de bestaande gegevensuitwisseling via de Rechtspraak en heeft bovendien geen tijdgebonden invoer van documenten. Wij zijn hierdoor een efficiënt alternatief.