OVER IN EERSTE AANLEG

GEMAAKT VOOR EN MET ADVOCATEN.

In Eerste Aanleg is als ‘stand alone’ direct te gebruiken en sluit uw systemen naadloos aan op die van de Rechtspraak. Ongeacht welke (juridische) software uw kantoor en de ondersteunende afdelingen gebruikt, dan wel in de toekomst gaat gebruiken.

De advocatuur heeft ons gevraagd om de logische volgorde van werken binnen advocatenkantoren bij de ontwikkeling van In Eerste Aanleg als blauwdruk te nemen. Elk kantoor, iedere afdeling heeft zijn eigen werkwijze. De systeemkoppeling In Eerste Aanleg en de bijbehorende functionaliteiten houdt die workflow en het gebruik van uw bestaande bedrijf kritische software niet alleen in stand, maar ondersteunt en versterkt ze juist. Géén nieuw software pakket, géén eindeloze implementatie.

Waar de Rechtspraak vooral het accent legt bij de juiste afhandeling van elektronische gegevensuitwisseling, staat voor de advocaat, en dus voor ons, het belang van zijn cliënt voorop. De digitalisering van dit proces moet in onze ogen niet een doel zijn maar een efficiënt middel. In Eerste Aanleg neemt de advocaat en zijn kantoor de zorg van een veilige elektronische koppeling met de Rechtspraak en de termijnbewaking uit handen.

Gebruikersgemak en het aangepaste procesrecht

Griffierecht is verschuldigd bij indienen van de procesinleiding. Ook bij intrekking wordt een derde geïncasseerd. Welke gebruikers hebben welke rechten? In onze rechtenmatrix kunt u als kantoor bepalen, afhankelijk van zijn of haar rol binnen de organisatie, wie inzage heeft, dossiers mag klaarzetten en uiteindelijk mag indienen.

Elke zaak en taak verschijnt in uw agenda. De actieve regierol van de rechter en directe verbinding met de Rechtspraak brengt mee dat taken en acties regelmatig kunnen verschuiven. Onze termijnbewaking waarschuwt u actief!

WiFi ter terechtzitting is niet gegarandeerd. In Eerste Aanleg zorgt dat altijd de laatste versie van uw stukken met één druk op de knop ook offline beschikbaar zijn.