Veiligheid

We zijn uitgegroeid van officieel erkende testpartners tot ketenpartner van de Rechtspraak. Spir-it, de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak, heeft een lijst met eisen opgesteld. Alle testen van onze digitale koppelingen met de Raad voor de Rechtspraak hebben we met succes doorlopen.

Ook hebben wij alle proeven voor aanvallen van mogelijke cybercriminaliteit doorstaan. Sinds 15 december 2016 zijn wij in bedrijf en toekomstbestendig.

Wij garanderen de veiligheid van uw dossiers. We werken volgens de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de privacywetgeving die per 25 mei 2018 geldt voor de gehele Europese Unie. Daarnaast zijn wij van overheidswege gecertificeerd op een aantal essentiële gebieden:

  • CPA (protocol voor het veilig uitwisselen van gegevens)
  • Information Security Management System (ISO 27001) voor beveiligd transport van vertrouwelijke informatie via internet
  • NEN7510-certificaat voor ons datacentrum. Alle gevoelige informatie die u via In Eerste Aanlegt deelt, staat op een beveiligde plek. In geval van nood bewaart een tweede datacentrum uw informatie op Nederlands grondgebied.